Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
HMS - opplæring for ledere Ålesund

HMS - opplæring for ledere Ålesund

07.12.2017, Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Pris: 3400,-
 

HMS - opplæring for ledere Ålesund


Obligatorisk i henhold til Arbeidsmiljøloven for øverste leder - anbefalt for alle ledere.

FÅ PÅ PLASS HMS-KUNNSKAPEN DU MÅ HA SOM LEDER – PÅ KUN 1 DAG!

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er et tema med stor betydning for virksomheten. I anbudsprosesser får dokumentasjon opp mot HMS stadig større betydning. Forskning viser også at virksomheter som satser på systematisk HMS-arbeid, lykkes bedre.  

Kursprogram: På kurset får du nødvendig innføring i Arbeidsmiljølovens bestemmelser, råd og tips om hvordan du legger til rette for godt arbeidsmiljø og faglig oppdatering om systematisk HMS-arbeid. Kursdagen er lagt opp som en kombinasjon av teori, erfaringsutveksling mellom deltakerne og praktiske oppgaver.

  • Lær det du trenger å vite om Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Få bedre oversikt over roller og ansvarsområder i HMS-arbeidet
  • Slik skapes det gode arbeidsmiljøet
  • Praktiske råd og tips om systematisk HMS-arbeid
  • Enkle grep for å forebygge sykefravær og øke helsenærvær i virksomheten 

Kursdeltakerne får utdelt gyldig kursbevis som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav.

PDF LAST NED KURSBROSJYRE

Påmelding