Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
HMS-Grunnopplæring i arbeidsmiljø Ålesund

HMS-Grunnopplæring i arbeidsmiljø Ålesund

24.10.2017, Quality Waterfront Hotel, Ålesund
Pris: Kr. 6800,-
 

HMS-Grunnopplæring i arbeidsmiljø Ålesund

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer) tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om 40-timers HMS-opplæring for verneombud og er obligatorisk for verneombud og medlemmer av virksomhetens AMU-utvalg.

Viktig kunnskap

Er du leder, tillitsvalgt eller på annen måte involvert i HMS – arbeid, vil dette kurset gi deg større faglig innsikt i hvordan virksomheten best lykkes med systematisk HMS – arbeid. Fokus på HMS kan gi flere positive effekter for virksomheten som redusert sykefravær, høyere produktivitet og økt trivsel.

Praktisk undervisning

Undervisningen veksler mellom teori og praktiske eksempler. Det er også god anledning til å diskutere aktuelle og relevante hendelser fra din virksomhet. Kurset er lagt opp til 4 dager felles undervisning og oppgaveløsning i tillegg til hjemmeoppgave. Du får nyttige råd og tips om samspillet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og de tillitsvalgte og etter gjennomført kurs og bestått hjemmeoppgave vil du få tilsendt kursbevis.

Det du trenger å vite om Arbeidsmiljøloven, HMS – forskriften og Vernetjenesten
Organiseringen av HMS-arbeidet – roller, ansvarsfordeling og saksgang
Få bedre grep på risikovurdering, internkontroll og kartlegging av arbeidsmiljøet
Lær å lage en handlingsplan for HMS – arbeidet i din egen virksomhet
Praktiske verktøy for å redusere sykefraværet og øke helsenærværet i virksomheten

Målgruppe:
Verneombud, medlemmer av AMU-utvalg, tillitsvalgte, ledere, personalansvarlige, involverte i kvalitetsarbeid og internkontroll

PDF LAST NED KURSBROSJYRE

Påmelding