Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Tilbudet innefor kognitiv terapi omfatter både individualterapi og kurs både ved Medi 3 i Ålesund og i Ulsteinvik

Alfhild Ødegård har lang erfaring som spesialsykepleier i spesialisthelsetjenesten, både på sykehuset og ved Vegsund DPS. I 2012 var hun ferdig som klinisk spesialist/kognitiv terapeut, og har mye erfaring innen både kurs, individualterapi og veiledning. Hun har vært kursleder på angstmestringskurs, kurs i belastningsmestring; KiB, og kurs i depresjonsmestring;KiD.

Anbefalt behandlingstid: 7-12 behandlingstimer, 1 time pr. uke. Det legges opp til aktivt hjemmearbeid mellom behandlingstimene.

Hva er kognitiv terapi

Kjernen i kognitiv terapi er å jobbe aktivt med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig adferd. Et viktig mål i terapien, er at pasienten forholder seg utforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen indre samtale. Dette vil kunne endre pasienten sin følelsesmessige regulering i ulike situasjoner.

I terapitimen jobber pasient og terapeut aktivt med de problemstillingene som pasienten velger å utforske. Fokuset er hvordan man forholder seg til livet her og nå. I den grad historikken blir viktig, jobber vi med den i lys av nåtida.

Aktiv trening med hjemmeoppgavene mellom terapitimene gjør resultatet enda bedre, og behandlingen mer effektiv. Kognitiv terapi som behandling benyttes både individuelt og gjennom kurs.

Mer informasjon om metoden finnes på kognitiv.no

For bestilling av time, ta kontakt med Medi 3 i Ålesund på tlf 70 11 70 00, eller tlf 70 11 72 90 ved Medi 3 Ulsteinvik - evt benytt vår timebestillingsfunksjon på www.medi3.no TIME
Pris pr konsultasjon er kr 1200,- for ikke medlem og kr 1100,- for medlemmer.


Kurs v/ kogintiv terapeut Alfhild Ødegård - Høst 2015 / Vår 2016

lder og forsterker angst. Det blir også lagt opp til aktiv jobbing med teknikker mellom kursdagene. Mulighet for individuell oppfølging i etterkant, gjerne med eksponeringsterapi i spesifikke situasjoner. Pris kr 4000,-


Mestringskurs for ungdom
Målgruppe: Ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer.
Kurset starter mars 2017 - Hovedmålet er at ungdommen skal forstå hva som skjer ved depresjon, og lære metoder for å mestre depresjonen slik at de kan bryte nedbrytende mønster.
Kursvarighet: 10 ganger. 2 timer pr uke. Kr. 4900,-
Sted: Medi 3 Ulsteinvik

Påmelding
Påmelding til kursene/henvisning sendes til Medi 3 via sentralbord 70 11 70 00, evt til epost kundesenter@medi3.no.