Åpent grunnkurs i førstehjelp 5.november 2019

 
Førstehjelp er den hjelp vi alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade. Dette kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper i førstehjelp og fyller de krav som er gitt av offentlige myndigheter. Kurset er basert på en kurstype utviklet av Norsk Førstehjelpsråd og er godkjent som norsk grunnkurs i førstehjelp.

Kursinnhold:

 • Vurdering av syke og skadde, varsling 113
 • Pasienten reagerer ikke; sikring av luftveier
 • Pasienten puster ikke normalt; HLR-teknikk
 • Fremmedlegemer
 • Akutte hjertesykdommer
 • Undersøkelse av en skadet person
 • Førstehjelp ved stans av blødning
 • Førstehjelp ved forbrenning, sår, brudd og ytre blødning
 • Vurdering av indre blødning
 • Tiltak ved ulykke
 • Førstehjelp i det daglige

 
Dette kurset holder høy faglig standard.  Vår instruktør har akuttmedisinsk erfaring.

 Varighet:3 timer

Deltakerantall: max 15 stk

Påmelding

By: Ålesund
Sted: Medi3 - Kongensgate 11
Pris: Kr 850,- for medlemmer og kr 950,- for ikke medlemmer
Kurs start: 05. november 2019 - 13.00
Kurs slutt: 05. november 2019 - 16.00