Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen - 16. november i Ålesund

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen - 16. november i Ålesund

 
På dette kurset som blir arrangert i Ålesund 16. november lærer du om lover og regler, kartlegging av risiko, forebyggende tiltak, gjenkjenning av risiko, ulike verktøy og teknikker som benyttes før, under og etter en volds-/trusselsituasjon. Hensikten med dette halvdagkurset er å øke kunnskaper og ferdigheter i å forebygge, identifisere og håndtere situasjoner med vold og trusler, slik at ledere og medarbeidere opplever en større grad av trygghet og sikkerhet i arbeidet.

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

 

Hensikten med kurset er å øke kunnskaper og ferdigheter i å forebygge, identifisere og håndtere situasjoner med vold og trusler, slik at ledere og medarbeidere opplever en større grad av trygghet og sikkerhet i arbeidet.

 

På dette kurset lærer du om lover og regler, kartlegging av risiko, forebyggende tiltak, gjenkjenning av risiko, ulike verktøy og teknikker som benyttes før, under og etter en volds-/trusselsituasjon.

 

Kurset består av en teoretisk del og praktiske øvelser.

 

Dato: 16. november

Sted: Ålesund 

Varighet: 4 timer: 12:00 - 16:00

Pris: 1700,-

 

Meld deg på her:

(Når du melder deg på kurs og arrangementer ber vi deg registrere navn, virksomhet, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturaadresse. Disse opplysningene blir beholdt i våre CRM-systemer til kurset er gjennomført.. Årsaken til at opplysningene lagres er at de trengs for at vi skal kunne fakturere og du skal få videre informasjon om din påmelding).

Påmelding

By: Ålesund
Sted:
Pris: 1700,-
Kurs start: 16. november 2022 - 12.00
Kurs slutt: 16. november 2022 - 16.00