Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

 
Ny forskrift i AML pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. I samarbeid med Håvard Nordbø fra Politiet, inviterer Medi3 Bedriftshelsetjeneste til kurs om temaet, tirsdag 5. juni.

Påmelding

By: Ålesund
Sted: Radisson Blu, Ålesund
Pris: 1200,- medlemmer / 1500,- ikke medlemmer. Inkludert lunsj
Kurs start: 05. juni 2018 - 09.00
Kurs slutt: 05. juni 2018 - 15.30

Håndtering av vold og trusler - forståelse og forebygging

 

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017, pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23a/.

 

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre. Dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom. Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

Vi i Medi3 BHT vil gjerne øke kompetansen til våre medlemsbedrifter og inviterer til konferanse om temaet tirsdag 5.juni fra 0900-1530 på Radisson Blu Hotell, Ålesund.

 

Målgruppe
Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

 

Innhold
Konferansen gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon fordelt på:


Teoretisk del

  • Taktisk kommunikasjon
  • Psykiske og fysiske forberedelser for å forebygge konflikter
  • Oppfølging og ettervern
  • Klargjøring av juridiske begreper

Praktisk del

  • Håndtering av fysisk konflikt
  • Bevisstgjøring på å unngå fysiske konflikter
  • Praktiske øvelser på frigjøring

 

Foreleser Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har bakgrunn fra politiet og mange års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Nordbø har utdanning innen krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging og er en mye brukt foredragsholder - spesielt opp mot stat, fylke og kommune, fagforeninger og foretak. Nordbø  har lang fartstid som foreleser.

 

Materiell

Alt nødvendig materiell for gjennomføring av konferansen er inkludert i kursavgiften.

 

Påmeldingsfrist: 9.mai

 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:
Liv Ingrid Ruset - Seksjonsleder HMS - Tlf: 48 07 90 15 - E-post: l.ruset@medi3.no