Livet etter pandemien - med fokus på fellesskapet- Livesending torsdag 7/10 - kl 10:00

 
Her vil vi snakke om hvordan pandemien har påvirket oss og for noen gitt psykiske helseutfordringer. Hva kan vi som ledere og kolleger bidra med for å ta vare på hverandre og skape felleskap og nærhet, vise støtte og forståelse i arbeidshverdagen som ligger foran oss.
- Hvordan er det å komme tilbake til arbeidsplassen sin og gjenoppta sosiale relasjoner.
- Hva kan vi som ledere og kolleger bidra med for å ta vare på hverandre og skape felleskap og nærhet, vise støtte og forståelse i arbeidshverdagen som ligger foran oss.
Foredragsholder

HMS-rådgiver/sykepleier/livsstilscoach Turid Nordstrand Rødset

 

Turid er en erfaren og engasjerende foredragsholder, som i det daglige jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid i Medi3 bedriftshelsetjeneste. Hun har dybdekompetanse både på psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk, krisehåndtering og livsstilsveiledning. I dette foredraget summeres kompetanse fra mange fagfelt sammen, og konkretiseres i enkle og håndterbare verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.

Påmelding

By: Livesending
Sted:
Pris: Gratis
Kurs start: 01. oktober 2021 - 10.00
Kurs slutt: 01. oktober 2021 - 10.30