Mestring av coronatrøtthet - Livesending torsdag 20/5

 
Hva gjør vedvarende sosiale restriksjoner med oss som mennesker? Hvordan kan vi som enkeltpersoner, kolleger og ledere ta vare på oss selv og de rundt oss?


Foredragsholder
HMS-rådgiver/sykepleier/livsstilscoach Turid Nordstrand Rødset

 

Turid er en erfaren og engasjerende foredragsholder, som i det daglige jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid i Medi3 bedriftshelsetjeneste. Hun har dybdekompetanse både på psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk, krisehåndtering og livsstilsveiledning. I dette foredraget summeres kompetanse fra mange fagfelt sammen, og konkretiseres i enkle og håndterbare verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.

 

 

Påmelding

By: Livesending
Sted:
Pris: Gratis
Kurs start: 20. mai 2021 - 12.30
Kurs slutt: 20. mai 2021 - 13.30