Oppfriskningskurs for verneombud 20. november 2019

 
Er det en stund siden du som verneombud tok Grunnkurs i Arbeidsmiljø?

Både arbeidslivet og lovverket som regulerer dette er i jevnlig endring. Her har du muligheten på en halv dag til å få med deg dagsaktuelle temaer samt info om lovendringer som er kommet de siste årene. Lunsj inngår.

Tidspunkt: 20. november - kl 12:00 – 15:30
Pris: Medlem/ikke medlem: NOK 1150,- /1350,-

12.00  - Oppmøte og registrering

12.00-12.30 Presentasjon av deltakerne og lunsj

12.30-13.30 Verneombudets rolle: hva er utfordringene, hvordan være et proaktivt verneombud, gruppedialog

13.30-14.30 Kommunikasjon, relasjonsbygging, samarbeid og positiv dialog.

14.30-15.30 Kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer, (fysisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

15:30          Vel hjem

Påmelding

By: Ålesund
Sted: Medi3 - Kongensgate 11
Pris: Kr 1150,- for medlemmer og kr 1350,- for ikke medlemmer
Kurs start: 20. november 2019 - 12.00
Kurs slutt: 20. november 2019 - 15.30