Bedriftsjordmor

Blant kvinner i alderen 20 til 40 år, står gravide for en tredel av alle fraværsdager. Med enkle midler og liten tid, kan fraværet hos gravide reduseres betraktelig. Kun 5-10% av de sykmeldte gravide, har en medisinsk grunn som er uforenelig med arbeid. Det er dyrt for bedriften å ha sykefravær – samtidig er det uheldig for den gravide. Forskning viser at bedriftsjordmor er med på å redusere sykefravær til gravide kraftig.
Bedriftsjordmor

Det er dyrt for deres bedrift å ha sykefravær – samtidig er det uheldig for den gravide.

Forskning viser at bedriftsjordmor er med på å redusere sykefravær til gravide kraftig. Vår jordmor anbefaler at leder tar kontakt så fort enn har en gravid ansatt, slik at man får første møte så tidlig som mulig. Man har da såkalte trekant-samtaler med jordmor, leder og ansatt og det er anbefalt å ha minst tre slike gjennom svangerskapet. Når man opner for en slik dialog er det lettere for den gravide å gå til leder også utenom desse samtalene, og man prøver å få til en «leder før lege» policy. Det er viktig med flere samtaler, fordi all tilrettelegging er midlertidig og svangerskapet er veldig dynamisk med ulike utfordringer underveis. Jordmor sitter på den nødvendige kunnskapen for å få til dette.

En bedrift der ansatte ivaretas, også med en voksende mage, blir et symbol på en bedrift hvor alle kan ivaretas.

Utenom disse trekantsamtalene kan Jordmor Sara også tilby kursing av ledere og i bedrifter med flere gravide kan man ha «lunsjprat» der hun kommer med tips til å gjøre arbeidsdagen lettere mm.