Befaring av arbeidsmiljø

 
Befaring av arbeidsmiljøet er viktig for å gi godt innblikk i hvordan arbeidsmiljøet oppleves og for å avdekke forhold ledelsen ikke er kjent med.

Befaringen av arbeidsmiljøet kan gi innblikk i hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet samt kan avdekke fysiske forhold som ledelsen ikke er kjent med. Våre rådgivere kan bistå deg med befaring av det fysiske arbeidsmiljøet i din bedrift.