Prøvetaking

 
Noen stoffer og gasser kan påvirke arbeidsmiljøet. Vi kan hjelpe deg med prøvetaking for å oppdage dette.

Vi kan hjelpe deg med å ta prøver av stoffer og gasser som du tror kan påvirke arbeidsmiljøet deres. Vi bistår med gjennomføring eller tilrettelegging av prøvetaking - alt etter hva dere trenger.