Vurdering av kjemikalier

 
Kjemikalier finnes på mange arbeidsplasser, og noen kjemikalier kan være en helserisiko for de ansatte.

Kjemikalier blir brukt på mange arbeidsplasser eller utvikles som forurensning eller avgassing i arbeidsprosesser på andre arbeidsplasser. Vi hjelper deg med å kartlegge og vurdere risiko ved bruk av kjemikalier, faren for eksponering, og foreslår tiltak.