Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Det psykososiale arbeidsmiljøet setter mennesket i fokus og sier noe om hvordan vi har det på jobben totalt sett.
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø handler om samspillet mellom arbeidsmiljøfaktorer, kollegaer, og den enkelte ansatte. Våre rådgivere kan hjelpe deg med dette arbeidet.

}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Kontakt oss:

Tlf.: +47 70 11 70 11
E-post: bhtpost@medi3.no