Samtaleterapi bedrift

Samtaleterapi bedrift

 
Samtaleterapi i bedrift handler om å hjelpe den ansatte til å sette ord på tanker og følelser rundt det som gjelder arbeidsplassen.

Man sier at det hjelper «å snakke om det». Dette gjelder også på en arbeidsplass.

Ved å hjelpe den ansatte til å sette ord på tanker og følelser rundt det som gjelder arbeidsplassen er målet å hjelpe den ansatte til positiv vekst og utvikling i jobben.

Våre HMS-rådgivere gir bedriften og den ansatte støtte til å komme i gang og verktøy til å nå målet.