HMS kartlegging

 
I HMS-kartlegging vurderes forhold som har særlig betydning for helse, miljø og sikkerhet. Dette er viktig for arbeidet med et godt arbeidsmiljø.

En godt planlagt og gjennomført kartlegging av HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Dette letter oppstarten i et sykefravæs- og HMS-arbeid.

Kartleggingsmetoden tilpasses ulike utfordringer og aktiviteter i bedriften. De vanligste metodene for kartlegging av arbeidsmiljø er sjekk­lister, spørreskjema, intervju og vernerunder.

I en typisk HMS-kartlegging ser vi på fysisk arbeidsmiljø og yrkeshygiene, ergonomisk arbeidsmiljø samt psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø satt i sammenheng med arbeidsmedisin og arbeidshelse.