Tilbud om medisinsk hudpleie faller bort inntil videre i forbindelse med Covid-19

Tilbud om medisinsk hudpleie faller bort inntil videre i forbindelse med Covid-19

 
Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1.2 fattet vedtak om at virksomheter som tilbyr hudpleie skal stenge for å stoppe spredning av Covid-19. Det vil derfor ikke være tilbud om medisinsk hudpleie ved Medi3, inntil videre. Du som har bestilt time eller er satt opp på kontrolltime vil bli kontaktet av oss.

VIKTIG MELDING ANG.
KOSMETISK SYKEPLEIE

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1.2 fattet vedtak om at virksomheter som tilbyr hudpleie skal stenge for å stoppe spredning av Covid-19.

Det vil derfor ikke være tilbud om medisinsk hudpleie ved Medi3, inntil videre. Du som har bestilt time eller er satt opp på kontrolltime vil bli kontaktet av oss.

Med vennlig hilsen

Kristin Sandvik
Kosmetisk dermatologisk sykepleier Medi3