Økonomisjef

Økonomisjef

 
Liker du å jobbe med mennesker og verdiskapning? Motiveres du av høyt tempo og varierte oppgaver? Da har du mulighet til å være med på å utvikle en av landets ledende aktører innen privat helse.

Medi3 har et spennende fagmiljø med høy kompetanse innen mange fagområder. Vi er lokalt forankret, med lange tradisjoner og med fokus på kvalitet og service. Dette gjør oss til en sterk og betydningsfull aktør innen det totale helsetilbudet.

 

Medi 3 søker ny økonomisjef ved selskapets hovedkontor i Ålesund, som vil bli en viktig del av ledelsen, være sentral i beslutningsprosesser og en viktig bidragsyter til selskapets videre utvikling. Du vil rapportere til adm.dir og ha en sentral rolle mot styret og eiere. Du har mulighet til å bli med å utvikle den økonomiske infrastrukturen i selskapet og dermed bidra til profesjonell og effektiv styring av resultatenheter og gruppen totalt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at finansregnskapet møter formelle krav i kombinasjon med en effektiv intern gjennomføring. Sørge for nødvendig rapportering til myndigheter i henhold til lover og pålegg.
 • Påse at det finnes relevante budsjetter, rapporter, prognoser og langtidsbudsjetter
  både på enhetsnivå og konsolidert.
 • Systematisk gjennomføring av risiko- og lønnsomhetsanalyser for beslutningsstøtte, og pedagogisk fremstilling av disse. Spesielt gjelder dette forberedelse, dokumentasjon og oppfølging av anbudskonkurranser.
 • Koordinere og utvikle bruk av styringssystemer som ERP, EPJ og CRM/dokumentstyring, herunder sørge for effektive rutiner for registrering, bruk og deling av data.
 • Kontakt og oppfølging av viktige leverandører, som for eksempel bank-, forsikring- og IT-selskaper.
 • Proaktiv forbedringsrolle i egen og andre avdelinger. Sørge for at ledere i virksomheten har fungerende systemer og forutsetninger for god forståelse av drift og økonomisk styring.


Kompetanse, erfaring og egenskaper

 • Minimum 3 års høyere økonomisk utdannelse.
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra regnskap, revisjon, industri eller større tjenesteytende organisasjoner.
 • Dokumenterbar god kompetanse om relevante dataverktøy, som ERP, regneark/pivot og dokumentstyring. Ønskelig med god forståelse for behandling og utnyttelse av data, og kunnskap om arbeid i databaser
 • Ønskelig med erfaring fra forhandlinger, prosessforbedring og prosjektarbeid.
 • Høy grad av integritet og profesjonalitet.
 • Evne til å bygge gode relasjoner og nettverk, og evne til å arbeide i team.
 • Strukturert, analytisk og resultatorientert, med evne til å tenke og jobbe selvstendig.
 • Høy gjennomføringsevne og arbeidskapasitet.


Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • En utviklende og utfordrende stilling, med innflytelse på viktige beslutninger.
 • Utmerket arbeidsmiljø.

 

Kontaktperson for stillingen: Jan-Terje Teige, adm. dir - Tlf 905 22 254
Søknadsfrist: 12. april 2023

Du kan søke på stillingen her