Psykolog - barn/ungdom

Psykolog - barn/ungdom

 
Pågangen etter tjenestene våre er stor og vi har behov for en psykolog som ønsker å bli en del av vårt dyktige team innen psykisk helsevern for barn og ungdom

Medi3 er samarbeidspartner for Helse Midt-Norge innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne. Medi3 har etablert et solid team bestående av 20 fagpersoner; psykiatere, psykologspesialister, psykologer samt annet helsepersonell med kompetanse innen psykisk helsevern.


Pågangen etter tjenestene våre er stor og vi har behov for en psykolog som ønsker å bli en del av vårt dyktige team innen psykisk helsevern for barn. Arbeidssted er Ålesund.  Psykisk Helsevern for barn/ungdom består i dag av to barnepsykiatere, en barnelege, to psykologspesialister, to psykologer, en spesialpedagog, og en barnevernspedagog. 


Egenskaper:

  • Du er engasjert og evner å motivere og veilede mennesker
  • Du er fremoverlent, faglig oppdatert, interessert, og har gode kommunikasjonsevner
  • Du jobber selvstendig og effektivt, men trives også godt med samarbeid og vil bidra til å styrke vårt fagmiljø


Arbeidsoppgaver:
Vi får henvist barn og ungdom mellom 6 og 18 år fra poliklinikkene (BUP) i Møre og Romsdal. Vi utfører barnepsykiatriske utredninger og behandlinger i henhold til nasjonale retningslinjer for psykisk helsevern for barn og unge, med hovedvekt på emosjonelle vansker, traumer, atferdsvansker, og nevropsykiatriske utviklingsforstyrrelser som ADHD og autismespekterforstyrrelser.


Utredning, diagnostikk og behandling gjøres i tverrfaglig team, der vi jobber i samarbeid med barnet/ungdommen, foreldre/familie, skole og andre hjelpeinstanser. Denne stillingen er en unik mulighet dersom du er en psykolog/psykologspesialist som ønsker å jobbe tverrfaglig og systemisk, i et svært godt og kompetent fagmiljø.

 Vi tilbyr:

  • Spennende og høyt kompetent arbeidsmiljø og varierte og utfordrende oppgaver, under veiledning og oppfølging av spesialister
  • Mulighet til å bli med å påvirke og utvikle et nyetablert fagmiljø Engasjerte, positive kolleger
  • Konkurransedyktige betingelser

 

For informasjon:

Vibecke Fiskerstrand, Avdelingsleder Medi3 psykisk helsevern
Tlf.: 90 47 29 01 - Søknad sendes til: v.fiskerstrand@medi3.no

 

Søknadsfrist: 15. juni 2023 - SØK HER


Om oss

Medi 3 er et av Norges største private medisinske sentre. Vi tilbyr et bredt og allment tilgjengelig utvalg av helsetjenester av kvalitet med kort ventetid, basert på beste fagkompetanse og kundeservice, herunder bedriftshelsetjeneste og tjenester innen medisinsk sikkerhet til sjøs (ShipMed). Vårt medisinske senter er i Ålesund, og vi har avdelinger i Ulsteinvik og i Oslo. Vi har ca. 150 ansatte og tilknyttet personale og omsatte i 2022 for ca 200 mill kr (konsern).