Mammografi

Mammografi

 
Mammografi er en røntgenundersøkelse som kan oppdage forandringer i brystene. Medi3 har et privat mammografitilbud.

Regelmessig mammografi er i dag den viktigste måten for å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Mammografi gjøres enten i det offisielle mammografiprogrammet, der alle kvinner mellom 50-69 år blir innkalt til en rutinemessig screening ca. annethvert år, eller på bakgrunn av symptomer eller andre indikasjoner på at man bør gjøre en kontroll. Dette kalles klinisk mammografi. Kvinner som ønsker det, kan også få utført kontroller utenom mammografiprogrammet, etter henvisning fra lege eller allmennlege på Medi3.


Brystkreft kan oppdages ved mammografi før det er mulig å kjenne forandringer i brystet selv. Målet er å oppdage brystkreft tidlig, slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig. Jo tidligere man oppdager den, desto enklere er den å behandle og kurere. Tidlig oppdagelse av brystkreft gir mindre risiko for spredning, og gir derfor bedre leveutsikter. Dette øker også sjansen for å bevare brystet ved operasjon.


I henhold til retningslinjer fra Statens Strålevern er henvisning fra lege nødvendig for å få utført mammografiundersøkelse. Henvisning kan du få fra egen fastlege eller fra allmennlege ved Medi3.  Dersom du har en henvisning til regelmessige mammografiundersøkelser, kan du få automatisk innkalling.


Etter henvisning, blir du innkalt til mammografiundersøkelse. En radiograf tar røntgenbilder av begge brystene, og bildene blir deretter tolket av to erfarne mammaradiologer. Dersom en av eller begge radiologene mener at du bør undersøkes nærmere blir du innkalt til videre undersøkelse med nye røntgenbilder eller ultralyd.

 

Pris
Pris for konsultasjon hos allmennlege i forbindelse med mammografiundersøkelse er kr. 550,-
Pris for mammografi er kr. 1170,-

Dette inkluderer også etterundersøkelse med ultralyd ved uklare funn på mammografien, og direkte videre henvisning til Brystdiagnostisk Senter dersom  videre utredning er nødvendig.

 

Bestill time her