Nesekirurgi

Nesekirurgi

 
Neseplastikk er operasjon på nesen eller neseskilleveggen. Det kan være flere grunner til at noen ønsker å operere nesen. Det kan være medfødte lidelser, at de puster dårlig gjennom nesen, at den er skjev, stor eller klumpete.

Nesekirurgi er svært nøyaktig og presis kirurgi, og erfaring er svært viktig. Målsetningen er alltid at nesen ikke skal se operert ut. De fleste som ønsker nesekirurgi vil ha en normal nese som er med på å skape harmoni i ansiktet. God funksjon vektlegges svært høyt, da dette er viktig for god livskvalitet, og også for et varig godt estetisk resultat.

 
En kosmetisk neseoperasjon kan forandre nesens form og størrelse. Ved nesekirurgi kan vi f.eks. fjerne en hump, endre form og størrelse på nesetippen og rette opp en skjev nese. Størrelsen og formen på neseborene kan også endres. Vi kan hjelpe deg med både kosmetiske og funksjonelle problemer gjennom nesekirurgi. Dr. Løseth er spesialist i ØNH/hode og halskirurgi og har lang erfaring med neseoperasjoner. Han er en av få leger i Norge med spesiell kompetanse knyttet til denne typen inngrep. Han jobber nå til vanlig som overlege ved Lovisenberg Sykehus i Oslo hvor han opererer flere neser hver uke.

Nesekirurgi kan være funksjonell eller kosmetisk, og ofte er det en sammenheng mellom form og funksjon. En nese som fungerer fint vil som regel se helt normal ut. En nese som ikke ser helt normal ut kan fungere bra, men flere kan ha dårligere funksjon. En forbedring av nesens funksjon vil ofte gjøre at nesen forandres litt, da gjelder det at estetikken ivaretas.

Skal man gjøre kosmetisk nesekirurgi er det viktig at kirurgien blir gjort ordentlig og at det tas hensyn til funksjon, slik at nesen i tillegg til å se bra ut også fungerer godt.

 Aktuelle problemstillinger for nesekirurgi:

- Brukket eller skadet nesen ved tidligere traumer
- Nesen er skeiv
- Det er en kul på neseryggen
- Har en sadel (nedsunket neserygg etter tidligere kirurgi eller skade)
- Nesen fremstår som lang eller kort
- Nesetippen oppleves bred eller asymmetrisk
- Overgangen Nese/leppe oppleves lite harmonisk
- Tidligere mislykket nesekirurgi av nese, skillevegg eller nesemuslinger
- Redusert neseluftpassasje der det ikke er nok kun med skilleveggsoperasjon, 
- Når nesespray ( på resept) for bedring av neseluftpassasjen ikke er godt nok
- Tilbakevendende bihulebetennelser
- Personer med medfødt nesedeformitet, f eks Leppe/ganespalte


Dersom du vurderer en neseoperasjon må du først ha en konsultasjonstime hos Dr. Løseth for vurdering av nesen din. Aldersgrensen for nesekirurgi er 20 år. Pris for vuderingskonsultasjon er kr 1710,-


Du trenger ikke henvisning fra lege for vurdering. For bestilling av time, ta kontakt på tlf 70 11 71 86  / plastikkprivat@medi3.no - eller benytt vår timebestillingsfunksjon:

 

Bestill time