Psykisk helsevern barn/ungdom og voksne (offentlig avtale)

Medi3 har avtale med Helse-Midt Norge om levering av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern. Tilbudet gjelder både for barn/unge og voksne.
Psykisk helsevern  barn/ungdom  og voksne  (offentlig avtale)