Psykisk helsevern barn/ungdom og - offentlig avtale

Medi3 har avtale med Helse Midt-Norge og avlaster offentlige sykehus med utredning og behandling av psykisk sykdom innen spesialisthelsetjenesten. Du viderehenvises til Medi3 fra offentlig sykehus. Medi3 tildeler time etter at du er henvist til sykehuset. Tilbudet er dagbasert det vil si planlagte konsultasjoner foregår i normal arbeidstid.
Psykisk helsevern barn/ungdom og  - offentlig avtale