Psykisk helsevern voksen

Medi3 har avtale med Helse Midt-Norge og avlaster offentlige sykehus med utredning og behandling av psykisk sykdom innen spesialisthelsetjenesten. Du viderehenvises til Medi3 fra offentlig sykehus. Medi3 tildeler time etter at du er henvist til sykehuset. Tilbudet er dagbasert det vil si planlagte konsultasjoner foregår i normal arbeidstid.
Psykisk helsevern voksen

Medi3 har avtale med Helse Midt – Norge og er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helse.

I vårt senter i Ålesund har vi et tilbud til både voksne, barn og ungdom.


For voksne over 18 år har vi et tilbud til de som blir henvist for:

 

  • Depresjon, ulike angstlidelser.
  • Ulike angstlidelser, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser og traumerelaterte vansker.
  • ADHD, aspergerssyndrom og personlighetsforstyrrelser.

 

Alle henvisninger som kommer til oss, blir videresendt fra poliklinikk ved sykehuset.

 

Hos oss vil du kunne møte flere ulike fagspesialiteter som psykolog, psykologspesialist, voksenpsykiater, sykepleiere  og andre som arbeider sammen i tverrfaglig team.

 

Utredning;

Du vil bli møtt av en av våre behandlere til en innkomstsamtale. Hensikten med de første møtene er å bli kjent med deg og å få en oversikt over din livssituasjon samt å se nærmere på hva vi kan bistå med. Målet med utredningen er å avklare utfordringsbildet og sammen utarbeide en plan for eventuell videre oppfølging. Utredningen gjennomføres som regel i løpet av noen samtaletimer og ved behov vil øvrige i det tverrfaglige teamet bistå. Utredningen vil også gjennomføres ved bruk av spørreskjemaer og tester. Når der er hensiktsmessig, og med ditt samtykke, kan vi også snakke med andre som kjenner til din situasjon, som fastlege eller øvrige i ditt nettverk.

I samråd med deg utarbeides eventuell plan for videre oppfølging.

 

Behandling:

Planen fra utredningsfasen vil legge grunnlaget for det videre behandlingsforløpet. Den mest anvendte behandlingen er samtaler med psykolog. Varigheten på behandlingen er individuell og baseres på dine behov. Noen ganger kan det også være nødvendig med videre utredninger og medikamentell behandling. Medikamentell behandling avklares og vurderes i samråd med deg og våre psykiatere/leger.

 

Vi tar kontakt når vi har mottatt henvisning for å tilby time til utredning. Behandler vil sette opp videre behandlingsforløp i samråd med deg.

 

Velkommen til oss!

 

Medi3 Psykisk Helsevern for voksen:

Skansegata 20 - 6003 Ålesund