Alfhild Ødegård

Kognitiv terapeut

Kognitiv terapeut Alfhild A. Ødegård har som spesialsykepleier lang erfaring innen psykisk helse fra spesialisthelsetjenesten og har også vært veileder på ungdomspsykiatrisk sengepost. Som kursholder i KiB; kurs i belastningsmestring og KiD; kurs i depresjonsmestring samt kurs i angstmestring og gruppeterapi har hun tilegnet seg en bred kompetanse innenfor sitt fagfelt. Ødegård har også sertifisering innen DU-kurs; mestringskurs for ungdom. Hun har både individuelle konsultasjoner og grupper med ulike problemstillinger. Ødegård skreddersyr kurs og foredrag for næringsliv, skoler og helsetjeneste.

 

Bestill time