Spesialist og sykehus

Vi tilbyr et bredt spekter av spesialisthelsetjenester, både privat og som en del av det offentlige spesialisthelsetilbudet. Vi har kort ventetid på konsultasjoner og undersøkelser, og setter deg raskt opp ved eventuelt behov for operasjon.
Spesialist og sykehus
 - Medi3
MEDI3
Disse tjenestene har vi offentlig avtale på

Oversikt over fagområder hvor Medi3 har offentlig avtale