Operasjoner dekket av det offentlige

Operasjoner dekket av det offentlige

 
Noen plastiske operasjoner dekkes av det offentlige.

I mange tilfeller er det indikasjon for å  få utført et plastikkirurgisk inngrep dekket av det offentlige. Det er da viktig at du tar kontakt med allmennlege som henviser deg videre etter en vurdering. For å få dekket kostnadene må det være en medisinsk indikasjon. Det kan ikke være kosmetiske grunner til operasjon. Da må du evt betale operasjonen selv.

Legen undersøker deg og vurderer om det kan være grunnlag for en offentlig dekket operasjon, og vill deretter sende en henvisning for konsultasjon hos plastikkirurg.

Du kan selv be legen om å sende henvisningen til Medi3 hvis du ønsker operasjon hos oss. Medi3 har avtale med Helse Midt-Norge om plastikk kirurgi for enkelte inngrep, der det er medisinske grunner for operasjon-


Det er plastikkirurgen hos Medi3 som avgjør om du har rett til offentlig dekket operasjon. I konsultasjonen vil du få god informasjon om inngrepet og hva du bør forberede deg på.

 

}

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

Åpningstider:

Mandag kl 08.00 - 21.00
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 18.00
Fredag 08.00 - 15.00