24-timers blodtrykksregistrering

 
Som ledd i utredningen av høyt blodtrykk, eller i oppfølgingen av høyt blodtrykk, utstyres pasienten med apparatur for gjentatte, automatiske målinger av blodtrykket over 24 timer.

Ved å måle pasientens blodtrykk gjentatte ganger over 24 timer vil legen få et klart bilde av hvordan blodtrykket endrer seg over døgnet. 

 

Den digitale maskinen tar blodtrykket ved å blåse opp mansjetten rundt overarmen din og så langsomt slippe opp trykket. Maskinen bærer du på deg hele tiden og mansjetten er konstant plassert rundt overarmen gjennom de 24 timene. 

 

Fordi målingene utføres for å finne ut hva ditt normale daglige blodtrykk er, er det viktig at du holder deg til dine vanlige gjøremål og rutiner, at du holder på med alle de ting du normalt pleier å gjøre.