24-timers EKG

 
24-timers EKG vil kunne avsløre tegn til hjertesykdom eller forstyrrelser i hjerterytmen.

Ved mistanke om rytmeforstyrrelser settes pasienten på en 24-timers EKG-overvåkning. EKG blir da fanget opp på en liten båndopptager som pasienten bærer med seg.