Influensavaksinasjon

Er du forberedt på en ny influensasesong? Vi tilbyr vaksinasjon både til enkeltpersoner og til bedrifter.


Snart er influensaperioden over oss med hodepine, frysninger, tørrhoste, høy feber, redusert appetitt og muskelsmerter. I vår nordlige del av verden regnes influensaperioden fra desember til mars. 

Det er lettere å forebygge enn å behandle influensa
Med influensa mener vi infeksjon med influensavirus (ikke vanlig forkjølelsesvirus).  Influensa er en verdensomspennende infeksjon som følger årstidene. Ofte er det nye virusstammer hver vinter.

Influensa er ikke bare plagsomt for den enkelte, men er smittsom og derved kostbar for samfunn og næringsliv. Ved et typisk influensautbrudd vil 5-15% av befolkningen bli rammet. Gjennomsnittlig sykefravær er 7-14 dager. 

Influensaviruset er forskjellig fra år til år, men som regel treffer vaksinen godt og kan gi en ganske god beskyttelse, selv om du ikke er garantert å gå sykdomsfri gjennom sesongen.
 

Egnet tidspunkt for å få vaksine er oktober/november, da optimal beskyttelse oppnås etter 2-3 uker.