Priser

Priser

 
Her ser du en oversikt over priser på våre tjenester og de vanligste vaksinene

Priser vaksinering privatkunder

Konsultasjoner 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Førstegangskonsultasjon 700 1050 1400 1750 2100
Førstegangskonsultasjon medlem 640 960 1280 1600 1920

 

For andregangskonsultasjoner og bedrifter gjelder andre priser. 

 

Priser vaksiner

Vaksine Beskrivelse Pris 
Boostrix Polio  Difteri,tetanus,kikhoste og poliomyelitt 320
Ducoral - dobbel dose Kolera 410 
Ducoral - enkel dose Kolera 220 
Engerix B 0,5 ml Hepatitt B 360 
Engerix B 1,0 ml Hepatitt B 510 
Ixario Encefalitt 810 
Stamaril Gulfeber Gulfeber 390 
Tetavax Stivkrampe 100 
Twinrix 0,5 ml Hepatitt A og B 360 
Twinrix 1,0 ml Hepatitt A og B 510 
Typhim - Vi/Typerix Tyfoidfeber 210 
Rabipur Rabies 520