Priser

Priser

 
Her ser du en oversikt over priser på våre tjenester og de vanligste vaksinene

Priser vaksinering privatkunder

Konsultasjoner 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Førstegangskonsultasjon 700 1050 1400 1750 2100
Førstegangskonsultasjon medlem 640 960 1280 1600 1920

 

For andregangskonsultasjoner og bedrifter gjelder andre priser.

 

Priser vaksiner

Vaksine Beskrivelse Pris
Boostrix Polio Difteri,tetanus,kikhoste og poliomyelitt 320
Ducoral - dobbel dose Kolera 410
Ducoral - enkel dose Kolera 220
Engerix B 0,5 ml Hepatitt B 360
Engerix B 1,0 ml Hepatitt B 510
Ixario Encefalitt 810
Stamaril Gulfeber Gulfeber 390
Tetavax Stivkrampe 100
Twinrix 0,5 ml Hepatitt A og B 360
Twinrix 1,0 ml Hepatitt A og B 510
Typhim - Vi/Typerix Tyfoidfeber 210
Rabipur Rabies 520
     

 

Priser klinisk sykepleie

 Tjeneste Medlem Ikke-medlem
Aclasta Infusjon 810 850
Jerninfusjon 730 770
Jern konsentrert 390 420
MRSA 390 420
AAI 640 700
Øreavstøp 460 500
Mantoux 320 350
Erstatte vaksinasjonskort 90 100