Time til BHT helsekontroll Brattvåg

 

Du har fått time til risikobasert helsekontroll ved Medi3 Brattvåg:     ENG POL         

    

Tid: Tidspunkt finner du i SMS   
Sted:Medi3 Brattvåg - Strandgata 26 – 6270 Brattvåg 

   

Sett deg i ventesonen og vent her til du blir hentet.

   

Her finner du viktig informasjon som du må lese før du kommer til oss. 

 

Dine forberedelser: 

- Svar på kartleggingsskjema god tid i forveien (link sendt til deg på e-post) 

- Ikke innta mat/drikke de siste 4 timene før timen din 

- Hvis du vil levere urinprøve: morgenurin medbringes på rent glass 

 

Hva er risikobasert helsekontroll 
Arbeidsgiver plikter å tilby risikobasert helsekontroll når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Det kan være fordi du er utsatt for støy, kjemikalier, vibrasjoner, arbeid ved PC, nattarbeid, med flere.

Risikobaserte helsekontroller har til hensikt å avdekke mulige helseeffekter arbeidet kan gi på kort eller lang sikt, og er derfor ikke rettet mot allmennhelse. 

Risikobaserte helsekontroller har et forebyggende fokus. Vi kartlegger også tidligere skader og sykdomshistorikk. Dette gjør vi for å avdekke om din helsestatus gjør deg ekstra utsatt for påvirkning av arbeidsmiljøfaktorer. 

Bedriftslegen vurderer din helsestatus og hvilke arbeidsmiljøfaktorer du er utsatt for i det daglige. Dette legges til grunn for hvilke undersøkelser og prøver som skal tas. 

 

Risikobasert helsekontroll inneholder: 

  • Konsultasjon og vurdering hos bedriftslege eller bedriftssykepleier 
  • Kartlegging av eksponeringsfaktorer på individnivå (link sendes på e-post) 
  • Laboratorieundersøkelser og prøver tilpasset risikoprofil 
  • Anonymisert tilbakemelding/rapport til arbeidsgiver angående hvilke arbeidsmiljøfaktorer de bør ha fokus på, for å redusere risiko for yrkesskade og –sykdom i deres virksomhet. 

 

Vi ber deg så langt som det er mulig, benytte deg av din oppsatte time. Du kan bytte time internt i din virksomhet. Gi da beskjed til Medi3 på bhtpost@medi3.no. Hvis bytte av timer internt ikke lar seg gjøre, ber vi deg kontakte oss. Du må da påberegne ventetid på ny time. 

    
Registrer deg i Digipost 

Vi oppfordrer deg til å opprette digital postkasse i DIGIPOST. Du vil da få raskere tilbakemelding fra oss. Dersom du ikke har en Digipost-konto kan du enkelt registrere deg her: https://www.digipost.no/registrering/person   

   

Velkommen til Medi3!