Medi3

Vi er et av landets ledende privateide medisinske senter. Vi er opptatt av at du har en god opplevelse når du besøker et av våre senter. Vi tilbyr helsetjenester med høy kvalitet, uten ventetid.

Medi3 består av over 100 spesialister, leger, klinikere og helsearbeidere som setter deg og din helse først. Vi har kort ventetid og ønsker deg velkommen i nye og moderne lokaler.

Medi3s forretningsidé:
”Et bredt og relevant tilbud av helsetjenester med høy kvalitet og god tilgjengelighet for alle.”

Medi3s visjon
“Ditt valg for helse, trygghet og livskvalitet”


Medi3 sine løfter:
- Vi tar deg på alvor
- Vi har kort ventetid
- Sammen skaper vi løsninger


Medi3 sine verdier:
Kompetent - Pålitelig - Initiativrik - Samstemt