HMS-rådgivning

Vi hjelper deg og din bedrift i alle saker vedrørende arbeidsmiljø og HMS, og bistår i spørsmål på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.
HMS-rådgivning

Vi hjelper deg med forebygging av skader,  redusering av sykefravær og tap av verdier. Våre rådgivere har bred kompetanse og erfaring og kan hjelpe deg med det du trenger innen HMS.

I arbeidet med ett godt arbeidsmiljø er det viktig å redusere risiko for skader og ulykker og samtidig jobbe med de positive og helsefremmende faktorene.

 

 - Medi3
MEDI3
Trenger den utfordrende samtalen være vanskelig?

Å gjennomføre ”den utfordrende samtalen” som leder kan være nødvendig i flere situasjoner.