Øre nese hals tjenester

Bli medlem

 
Som medlem får du rabatt på tjenester og garantert time innen 24 timer. Lenger nede kan du lese mer om de ulike medlemskapene.

Familiemedlemskap

Som familiemedlem i Medi3 får du og din familie prioritet og rabatt, på alle våre private medisinske tjenester. 

 

- Kr 1390,- /år - Familiemedlemskap

- Medlemmer har 10-15 % på private medisinske tjenester (maks. rabatt kr 2000,- per tjeneste).

- Garantert time til allmennlege innen 1 ukedag / 24 timer

- Gratis medlemskap for barn opptil 20 år i foreldrenes medlemskap

- Prioritert tilgang til alle privat medisinske tjenester

 

 

Enkeltmedlemskap

Som medlem i Medi3 får du prioritet og rabatt, på alle våre private medisinske tjenester.

 

- Enkeltmedlemskap Kr 1100,- /år

- Studentmedlemskap kr 990,- /år

- Uføremedlemskap kr 990,- /år

- Medlemmer har 10-15 % på private medisinske tjenester (maks rabatt kr 2000,- pr tjeneste)

- Garantert time til allmennlege innen 1 ukedag / 24 timer

- Prioritert tilgang til alle privat medisinske tjenester

- Studentmedlemskap gjelder for navngitt person med gyldig studentbevis

 

 

Seniormedlemsskap

Som medlem i Medi3 får du prioritet og rabatt, på alle våre private medisinske tjenester.


- Seniormedlemskap - Kr 990,- /år  (fra 64 år)

- Medlemmer har 10-15 % på private medisinske tjenester. (maks rabatt kr 2000,- pr tjeneste)

- Garantert time til allmennlege innen 1 ukedag / 24 timer

- Seniormedlemskap inkluderer evt ektefelle/samboer

- Prioritert tilgang til alle privat medisinske tjenester

 

 

Medlemskap Aksla