HMS-lederkurs

 
HMS-lederkurs gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet for ansatte med lederfunksjoner i bedriften.

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidsmiljøloven § 3-5.  

AML § 3-5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. AML § 3-2 b: arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

 

Temaer for kurset er:

  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljøloven
  • Roller i arbeidslivet
  • Systematisk HMS
  • Sykefraværsarbeid
  • Kommunikasjon og samhandling

 

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

  • For å ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, og kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet.
  • For å få kunnskap om hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.
  • For å få kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres.

 

Kurset gjennomføres over 1 dag, og du mottar kursbevis etter avsluttet opplæring. 

 

Avbestillingsfrist er 1 uke før kursdato, etter den tid faktureres kurset med en avgift på 1500 kr. for ikke møtt. 

Kurset gjennomføres på norsk.

 

Meld deg på her:

(Når du melder deg på kurs og arrangementer ber vi deg registrere navn, virksomhet, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturaadresse. Disse opplysningene blir beholdt i våre CRM-systemer til kurset er gjennomført. Årsaken til at opplysningene lagres er at de trengs for at vi skal kunne fakturere og du skal få videre informasjon om din påmelding).

Påmelding

By: Ålesund
Sted: Hotel Brosundet, Apotekergata
Pris: Kr 4390
Kurs start: 23. oktober 2024 - 08.30
Kurs slutt: 23. oktober 2024 - 16.00
(Gjelder ikke ved gratiskurs)