HMS-lederkurs

 
HMS-lederkurs gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet for ansatte med lederfunksjoner i bedriften.

Påmelding

By: Ålesund
Sted: Hotel Brosundet, Apotekergata
Pris: 3 470
Kurs start: 13. september 2018 - 08.30
Kurs slutt: 13. september 2018 - 16.00

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidsmiljøloven § 3-5.  

AML § 3-5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. AML § 3-2 b: arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Temaer for kurset er:

  • HMS og Arbeidsmiljø
  • Internkontroll
  • Kommunikasjon
  • Konflikthåndtering

 

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

  • For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder.
  • Kunnskap om hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.
  • Kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres.

 

Kurset gjennomføres over 1 dag, og du mottar kursbevis etter avsluttet opplæring.