HMS-lederkurs

 
HMS-lederkurs gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet for ansatte med lederfunksjoner i bedriften.

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste områdene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidsmiljøloven § 3-5.  

AML § 3-5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. AML § 3-2 b: arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

 

Temaer for kurset er:

  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljøloven
  • Roller i arbeidslivet
  • Systematisk HMS
  • Sykefraværsarbeid
  • Kommunikasjon og samhandling

 

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

  • For å ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, og kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet.
  • For å få kunnskap om hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.
  • For å få kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres.

 

Kurset gjennomføres over 1 dag, og du mottar kursbevis etter avsluttet opplæring. 

 

Avbestillingsfrist er 1 uke før kursdato, etter den tid faktureres kurset med en avgift på 1500 kr. for ikke møtt. 

Påmelding

By: Ålesund
Sted: Hotel Brosundet, Apotekergata
Pris: 3850 kr.
Kurs start: 10. november 2021 - 08.30
Kurs slutt: 10. november 2021 - 16.00