Elisabeth Remme

Elisabeth Remme

HMS-Rådgiver / Sykepleier

Elisabeth er utdannet sykepleier. Hun har også tatt idrett grunnfag og fagemnet ernæring & fysisk aktivitet, og er sertifisert førstehjelpsinstruktør. Hun har lang fartstid i bedriftshelsetjenesten, med arbeidsoppgaver som kursholder, med yrkesvaksinasjon, arbeidshelseundersøkelser og sykefraværsoppfølging, for å nevne noe. Elisabeth jobber også med systematisk HMS-arbeid, som utarbeidelse av samarbeidsplaner, bistand ved risikovurderinger og vernerunder.


Kontakt Elisabeth på: e.remme@medi3.no / +47 959 94 894