Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

 
Et kurs i fysisk og kjemisk arbeidsmiljø tar for seg de fysiske miljøpåvirkningene på din arbeidsplass.

Sentrale tema i dette kurset er:

  • Støy
  • Stråling
  • Verneutstyr
  • Inneklima
  • Kjemisk helsefare - stoffkartotek

Vi går gjennom de mest sentrale forskriftene, risikovurdering, kartlegging, avvik og hvordan vi dokumenterer arbeidsmiljøfaktorene i ditt arbeidsmiljø.

Påmelding

By: Kontakt oss for ytterligere informasjon
Sted: Kontakt oss for ytterligere informasjon
Pris: Kontakt oss for ytterligere informasjon
(Gjelder ikke ved gratiskurs)