Arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene kan jobbe i karantenetiden.

Arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene kan jobbe i karantenetiden.

 
Den nye forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten så lenge de ansatte tester negativt etter ankomst.

Personer som er bosatt i og ankommer fra røde soner i Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5 a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. 


– Dette er svært gode nyheter for mange av industribedriftene vi har i vår bedriftshelsetjeneste.  Nå kan bedriftene med mer forutsigbarhet fullføre inneværende oppdrag, og ikke minst ta på seg nye. -Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe alle de som har behov for hjelp nå. sier seksjonsleder i Medi3 Bedriftshelsetjeneste Liv Marte Hofseth. 

 

 Hva betyr betyr dette i praksis:

- Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5.
- Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden
- Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

 

Det er arbeidsgiver / oppdragsgiver  i Norge som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen, og som avgjør om slik testing skal gjennomføres.

 

Ta kontakt med oss dersom din bedrift har behov for bistand fra oss.
I forbindelse med kravene i den nye forskriften kan Medi3:

  • Sammen med kunde etablere et system for organisering, informasjon og rådgivning knyttet til testing slik at karantenetiden holdes så lav som mulig
  • Utføre testing ved ankomst til Norge og retesting etter dag 5.
  • Bistå med smittevernrunder for å sikre at omfanget av utbrudd blir lavest mulig dersom smitte skulle oppstå.

 

Medi3 tilbyr både koronatesting og antistofftesting til våre medlemsbedrifter og andre virksomheter som har behov. Vi gjennomfører tester både hos Medi3 og ute i virksomhetene. Ta kontakt med oss på tlf 70 11 70 11, evt. send en epost til bhtpost@medi3.no.

 

Forskriften finner du her