Arbeidstilsynet vil følge opp smittevern i alle tilsyn

Arbeidstilsynet vil følge opp smittevern i alle tilsyn

 
På grunn av økende smittetall i Norge den senere tid, vil Arbeidstilsynet særlig ha fokus på smittevern på sine kommende tilsyn.

Dette gjelder særlig i bransjer der mange arbeidstakere møtes, som ved verft, i fiskeindustri og ved bygg- og anleggsplasser. Arbeidstilsynet vil da be om dokumentasjon på kartlegging og vurdering av smittefare i bedriften, og hvilke tiltak som er iverksatt for å forebygge smitte. Her er Covid-19 forskriften også sentral. Medi3 Bedriftshelsetjeneste kan bistå din virksomhet med rådgivning vedrørende smittevern, kartlegginger, risikovurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner.

 

I følge Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim, vil smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien bli kontrollert i alle planlagte tilsyn. Det vil bli gitt korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på smittevernbestemmelsene.

 

Følgende vil bli kontrollert:

  • Er fare for spredning av Korona-virus i virksomheten kartlagt og risikovurdert?
  • Foreligger plan for og iverksatte tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av korona-virus?
  • Er det forsvarlig innkvartering ved midlertidige bopeler? Spesielt fokus på fiskeindustri, verft, bilpleie og bygg og anlegg.

Mer info på denne lenken fra Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn

Medi3 har bistått virksomheter innen de fleste bransjer med etablering av effektivt smittevern under hele korona-pandemien.

I forbindelse med det fokus Arbeidstilsynet nå har kan vi tilby følgende:

  • Bistand til kartlegging og risikovurdering
  • Bistand til å utarbeide tiltaksplaner der tiltak tilpasses i forhold til lokalt smittetrykk
  • Bistand til etablering og deltagelse på smittevernrunder
  • Koronatesting
  • Bistand ved Covid-19 utbrudd i bedriften

Ta gjerne kontakt med bedriftens rådgiver i Medi3 eller kontakt oss på tlf 70 11 70 11 evt send epost til bhtpost@medi3.no dersom din bedrift har spørsmål eller trenger bistand.