Corona-viruset

Corona-viruset

 
Mange bedrifter kontakter Medi3 og ønsker råd og veiledning på hvilken type informasjon de skal gi sine ansatte vedrørende Corona-virus og smittefare. Særlig aktuelt er dette i bedrifter der man har reisende personell, eller multikulturelle arbeidstakere som jobber tidvis i Norge og tidvis oppholder seg andre steder i verden. Hvilke grep bør bedriften ta for å forebygge smitterisiko, og hva gjør man om man har noen som kan være smittet?

Som helsepersonell og helsefaglige rådgivere i Medi3, følger vi Norsk Folkehelseinstitutts anbefalinger, og det er disse vi informerer om når bedrifter eller enkeltpersoner henvender seg til oss. Gode, forebyggende tiltak er av avgjørende betydning for smitterisiko!

 

Gode grunnregler for å forebygge smitte:

1. Gode rutiner for håndvask: Ved kantinefasiliteter bør det være utplassert desinfeksjonsmiddel. Ved toalettfasiliteter skal det være mulighet for vask med rennende vann + såpe. Vask av hender bør gjøres regelmessig.

2. Hygiene ved hosting/nysing: Bruk papir, eller dekk over munn/nese med albuen. Ikke host/nys i hånd. Kast papir i søppel etter en gangs bruk, og vask hender godt.

3. Tenk på avstand mellom deg og andre – tommelfingerregel er 1 meter, særlig viktig for dem som hoster/nyser

4. Unngå å ta på øyne, nese og munn direkte med hender som ikke er rene

5. Unngå inntak av rå/dårlig varmebehandlede, animalske matprodukter


Medi3 viser til disse linkene for oppdatert informasjon:

Folkehelseinstituttet

Næringslivets Sikkerhetsråd

UDs reiseråd

 

Hva kan Medi3 BHT bistå med?

1. Har du mistanke om Coronasmitte, eller  har du vært i kontakt med noen som mistenker smitte eller, vært på reise i områder med vedvarende spredning av koronasmitte, (jmf fhi.no), ber vi deg om å ikke møte opp i våre lokaler. Folkehelseinstituttet anbefaler alle som mistenker at de kan være smittet å ta kontakt med den lokale legevakten på telefon 116 117.

2. Vi kan bistå med rådgivning i forhold til risikovurdering og interne retningslinjer. Medi3 har leger og andre medarbeidere som arbeider kontinuerlig med disse utfordringene

3. Vi kan bistå våre medlemsbedrifter med rådgivning i enkelttilfeller. Det er imidlertid det offentlige helsevesenet med kommunelege/smittevernlege som har ansvar for det totale smittevernet i kommunene. Herunder også hvordan undersøkelse og oppfølging skal skje – inkludert prøvetaking, smitteoppsporing, isolering mv. Kommunelegen gir minimumskrav; virksomhetene kan ha mer restriktive retningslinjer.Kontakt oss
For mer informasjon kan våre medlemsbedrifter ta kontakt med vårt sentralbord 70 11 70 11 eller på email til bhtpost@medi3.no. Du vil da bli satt i kontakt med rådgivere som arbeider spesielt med disse problemstillingene.