En samfunns- og bedriftsøkonomisk «no-brainer»!

En samfunns- og bedriftsøkonomisk «no-brainer»!

 
Håvard Hanch - Hansen har siste året vært i sentraltjeneste ved Oslo Universitetssykehus Ullevål sykehus for å fullføre sin spesialisering i arbeidsmedisin. Han er til daglig arbeidsmedisiner og bedriftslege hos Medi3s bedriftshelsetjeneste, og jobber ved klinikkene både i Ålesund og Ulsteinvik. Men aller helst vil han være ute i Medi3s medlemsbedrifter!

- Å ha en spesialist i arbeidsmedisin som del av bedriftshelsetjenesten er av stor verdi, sier Liv Marte Hofseth, seksjonsleder for Medi3 sin bedriftshelsetjeneste. Det er det ikke mange bedriftshelsetjenester i Møre og Romsdal som kan skilte med, påpeker hun stolt. - For våre medlemsbedrifter betyr det lett tilgjengelig, høyt kvalifisert, arbeidsmedisinskfaglig kunnskap, basert på den mest oppdaterte forskningen. - En arbeidsmedisiner har også detaljert kunnskap om arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, forklarer Hofseth, og kan benyttes blant annet til ansatt- og ledelsesstøtte, bidra i AMU eller holde foredrag og jobbe med kompetanseheving i bedriftene.

En «no-brainer»
Håvard er spesielt opptatt av det forebyggende perspektivet. - Fordelen av å tidlig oppdage potensielle helseskadelige eksponeringer i arbeidsmiljøet, kunnskap om hvordan dette kan påvirke helsen til de ansatte, og ikke minst hvordan potensiell helsepåvirkning kan unngås, er stor, påpeker han, - på den måten kan vi bidra til at de ansatte holder seg friske og arbeidsføre.

En arbeidsmedisiner jobber med å forebygge og behandle sykdommer og skader som oppstår i arbeidslivet. Det er den spesialiteten som har den mest detaljerte kunnskapen om hvilke sykdommer som kan oppstå som følge av det folk blir utsatt for gjennom arbeidet sitt.

- Grunnen til at jeg valgte arbeidsmedisin som spesialfelt er hovedsaklig på grunn av det store forebyggende potensialet. Jeg ønsker å bidra til å hindre at folk blir syke av jobben sin, eller sørge for at folk kan holde seg friske nok til å stå i jobb. Jeg tenker at det er store fordeler ved å se verdien i forebyggende arbeid, fremfor å bruke ressurser på behandling og tilrettelegging for sykdom og plager som i utgangspunktet kunne vært unngått. Jeg mener det er en både samfunns- og bedriftsøkonomisk 'no-brainer', sier Håvard bestemt.


Sentraltjeneste ved Ullevål
Håvard har høy kompetanse innen yrket. Det tar til sammen 12,5 år å bli spesialist i arbeidsmedisin. Etter medisinstudiene har han til sammen nesten syv år med praksis, hvor over 5 av de er innen arbeidsmedisin.

Hovedoppgavene under sentraltjenesten består i å utrede pasienter som er henvist med spørsmål om det kan være sammenheng mellom sykdommen pasienten har og noe de har vært eksponert for gjennom sitt arbeide. I tillegg deltar han i undervisning av medisinstudenter på 12. semester, internundervisning for seksjonens leger, forskningsrelaterte oppgaver, samt bedriftsbesøk. En del av arbeidet er også å skrive spesialisterklæringer for NAV, når det er spørsmål om godkjenning av yrkessykdom og beregning av yrkesskadeerstatning/menerstatning.

- Fokuset er på fordypning, forteller Håvard. - Det er forventet at jeg kan uttale meg som ekspert når det kommer til sammenhengen mellom ulike eksponeringer og sykdom. I løpet av året mitt her, er kravet at jeg skal ha utredet minst 40 pasienter med ulike typer sykdom og lidelser. Noen ganger konkluderer vi med at sykdommen har en sammenheng med eksponeringen, andre ganger ikke.

 

- Jeg bruker lang tid med hver pasient (2-4 timers intervju/anamneseopptak). Målet er å kartlegge i detalj både arbeidshistorikk, men også barndom, sykehistorie, miljø- og fritidseksponering for å danne meg et grunnlag for å kunne si noe om hvor stor del den aktuelle arbeidseksponeringen kan ha betydd i utvikling av sykdommen. Jeg bruker mye tid på å lese gjennom forskningsartikler og diskusjon/drøfting med kollegaene her på seksjonen.

 

- Jeg lærer meg å fatte konklusjoner på bakgrunn av tilgjengelig forskning, hvor en viktig del av arbeidet også er å vurdere kvaliteten på forskningen. Jeg lærer å ta opp grundige anamneser med fokus på arbeidshistorikk og spesifikke arbeidsoppgaver, forteller Håvard.

 

- Med andre ord; jeg får kunnskap om mange forskjellige yrker. For å nevne noe, så har jeg hatt bakere, betongarbeidere, frisører, renholdere, tømrere, flyplassarbeidere, bygningsarbeidere, lærere, sykepleiere, oljeplattformarbeidere, industriarbeidere, anleggsarbeidere til undersøkelse. Variasjonene er altså like stor som  i bedriftshelsetjenesten. Av sykdommer er det flest som har plager relatert til luftveier (astma, kols, allergi), hud (allergi, irritasjon), nervesystemet (hovedsakelig etter vibrasjonseksponering) og kreft.

 

- Nå gleder jeg meg stort til å komme tilbake igjen til Sunnmøre og jobben min i Medi3. Jeg gleder meg spesielt til å bli enda bedre kjent med våre medlemsbedrifter og ikke minst de som jobber der, avslutter Håvard.

 

Det er ingen tvil om at han har stor interesse og engasjement for fagfeltet sitt!

 Medi3 har også et tilbud for bedrifter som ikke har et pålegg om å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Om du ønsker mer informasjon om våre tilbud, ta gjerne kontkt med oss på tlf  70 11 70 11.

 

Bildetekst: Håvard Hanch- Hansen (i midten) sammen med sin veileder Karl Færden og seksjonsoverlege Britt Grethe Randem ved Oslo Universitetssykehus Ullevål sykehus.