Følgende endringer trådte i kraft 1. januar 2024

Følgende endringer trådte i kraft 1. januar 2024

 
Kravet til verneombud og arbeidsmiljøutvalg pålegger bedrifter med minst 5 ansatte å ha verneombud. Før har grensen vært for bedrifter fra og med 10 ansatte. Arbeidsmiljøloven har som utgangspunkt at alle virksomheter som sysselsetter ansatte, skal ha verneombudsordning. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål gjeldende HMS og arbeidsmiljø.


Frem til nå har virksomheter som sysselsetter færre en 10 ansatte, kunne velge bort ordning om verneombud, dersom de ansatte er enige i dette. Praktisk sett er dette gjort gjennom en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne, med gyldighet for 2 år i gangen. Fra 1.1.2024 ble grensen endret fra 10 til 5 ansatte. Det vil si at alle virksomheter som sysselsetter 5 eller flere arbeidstakere, uavhengig av stillingsbrøk, skal ha verneombud. Verneombudet skal få opplæring i hht lovverket.


I forbindelse med lovendringen tilbyr vi følgende gratis webinar:


Verneombudsrollen - hva innebærer den?
Tid: 17. januar 2024 kl 14:30 – 15:15
Meld deg på her: 

Hva er et Arbeidsmiljøutvalg og hvilke oppgaver har dette utvalget?
Tid: 26.januar 2024 kl 09:00 – 09:45.
Meld deg på her: 

Terskelen for når en virksomhet skal opprette Arbeidsmiljøutvalg, eller AM er også endret. Frem til nå, har kravet trådt inn når en virksomhet sysselsetter 50 eller flere arbeidstakere – eventuelt så skal det også opprettes AMU dersom en av partene krever det når man sysselsetter 20-50 ansatte. Fra 1.januar 2024 ble terskelen for oppretting av AMU til senket til 30 ansatte, og det skal også opprettes i virksomheter som sysselsetter 10-30 arbeidstakere dersom en av partene krever det. Arbeidstilsynet kan også pålegge virksomheter med færre en 30 ansatte å opprette AMU, dersom arbeidsmiljøforholdene tilsier det.