Ny rapport viser god nytte av bedriftshelsetjeneste

Ny rapport viser god nytte av bedriftshelsetjeneste

 
På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet leverte Oslo Economics nylig en rapport som viser nytten av bedriftshelsetjenesten. I rapporten kommer det frem at virkningen av BHT-ordningen for bedriftene og samfunnet er redusert sykefravær, økt yrkesdeltakelse og besparelser i helsetjenestekostnader.

Den nye rapporten viser også til kostnadene knyttet til et arbeidsmiljø som ikke er optimalt. Uheldige forhold på arbeidsplassen kan medføre høyere sykefravær og lavere produktivitet. Dette kommer i tillegg til høyere samfunnsøkonomiske kostnader. Sykefravær som følge av ikke-optimalt arbeidsmiljø har en årlig kostnad på 14,3 milliarder kroner for bedrifter i Norge.

 

Bedriftshelsetjeneste med kvalitet

 – I Medi3 jobber vi kontinuerlig for å tilby gode HMS-tjenester til alle våre kunder, sier Liv Ingrid Ruset, seksjonsleder HMS i Medi3 Bedriftshelsetjeneste. – Slik bidrar vi til et tryggere og triveligere arbeidsmiljø i mange ulike bedrifter.

 

Godkjenningsordningen som ble innført i 2015 er også med på å sikre at bedriftshelsetjenestene i Norge leverer hensiktsmessige tjenester av god kvalitet.  

 

– I nært samarbeid med bedriftene kommer vi frem til hvilke tiltak som vil gjøre arbeidsforholdene best mulig for hver enkelt ansatt og for bedriften som helhet, sier Ruset. – Det er bedriftene selv som vet hvor skoen trykker. Sammen tilpasser vi relevante tiltak for å skape det beste resultatet. Vi ser også bevisst på skillet mellom folkehelse og arbeidshelse. 

 

Her kan du lese rapporten fra Oslo Economics

 

Her finner du informasjon om hvilke fordeler du har som bedriftshelsetjenestekunde.