Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

 
På dette halvdagskurset kurset lærer du om lover og regler, kartlegging av risiko, forebyggende tiltak, gjenkjenning av risiko, ulike verktøy og teknikker som benyttes før, under og etter en volds-/trusselsituasjon. Hensikten med dette halvdagkurset er å øke kunnskaper og ferdigheter i å forebygge, identifisere og håndtere situasjoner med vold og trusler, slik at ledere og medarbeidere opplever en større grad av trygghet og sikkerhet i arbeidet.

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

 

Hensikten med kurset er å øke kunnskaper og ferdigheter i å forebygge, identifisere og håndtere situasjoner med vold og trusler, slik at ledere og medarbeidere opplever en større grad av trygghet og sikkerhet i arbeidet.

 

På dette kurset lærer du om lover og regler, kartlegging av risiko, forebyggende tiltak, gjenkjenning av risiko, ulike verktøy og teknikker som benyttes før, under og etter en volds-/trusselsituasjon.

 

Kurset består av en teoretisk del og praktiske øvelser.

 

Sted: Ålesund Quality Hotel

Tid: Tirsdag 25. januar, kl 12:00 – 16:00

Pris: 1700,-

 

Meld deg på her:

 

(Gjelder ikke ved gratiskurs)