Høye skuldre i julestria?

Høye skuldre i julestria?

 
Nok en gang er desember her og vi går inn i en adventstid preget av forventninger, ønsker og forberedelser. Julen er en tid hvor vi skal oppleve glede og samhold, men dessverre er det ikke slik for alle. Tall fra UNICEF Norge viser at 1 av 10 nordmenn gruer seg til førjulstiden og julen. Følelsen av utilstrekkelighet grunnet for høye forventninger, ensomhet og opplevd økt (kjøpe)press kan gjøre at det som skal være den fineste tiden i løpet av året, oppleves som et stressmoment.

Mange hel- og deltidsansatte jobber lange arbeidsdager og -uker i tiden frem mot jul. Vi står ovenfor høye krav om å prestere både på arbeid og i hjemmet. I tillegg opplever mange arbeidstakere å stå i en annen jobbsituasjon i denne juletiden enn det som har vært tidligere. Med økt smitte i samfunnet har flere bedrifter gått tilbake til ordningen med mer hjemmekontor for sine ansatte. Å arbeide fra hjemmet har både sine fordeler og ulemper. Spesielt ser man at de som arbeider hjemmefra rapporterer om en mer isolert arbeidshverdag med mindre fysisk bevegelse, og det er vanskeligere å skille mellom arbeidstid og fritid. Noen opplever også en usikker jobbsituasjon, er permitterte, eller står i fare for å bli det. Når vi står ovenfor slike faktorer som er utenfor vår kontroll, er det viktig å holde fast i de tingene vi faktisk kan påvirke, og som er bra for den fysiske og mentale helsen vår.


For å stresse ned kan det være fristende å synke ned i sofaen foran TV-apparatet med telefonen eller nettbrettet i hånden når dagene er korte, mørketimene er mange og dørstokkmila er lang. Forskning viser derimot at regelmessig fysisk aktivitet kan bedre både søvnkvalitet og øke tåleevnen for stress. Vi oppfordrer derfor alle å holde på de gode vanene man har lagt til seg i sommerhalvåret, og fortsette å gå tur og være fysisk aktiv. Husk: det finnes ikke dårlig vær - bare dårlige klær.


Helsedirektoratet har følgende anbefalinger for voksne og eldre:

• Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet
• Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken
• Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken

Fysisk aktivitet er et kinderegg av en medisin som har dokumentert positiv effekt på hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, diabetes, depresjoner, visse typer kreft og leddgikt for å nevne noe.

Våre råd er: prioriter de advents- og juletradisjonene som betyr noe for deg og dine nære. Vurder om du skal droppe det som oppleves «pålagt» eller «forventet», og gjør det som er best for deg og helsa di – både den psykiske og den fysiske.

GOD ADVENTSTID!