Kystverket velger Medi3

Kystverket velger Medi3

 
Kystverket har valgt Medi3 som leverandør av bedriftshelsetjenester for sine lokasjoner i hele landet. Kontrakten gjelder fra 1. mars og ble tildelt Medi3 etter anbudskonkurranse der flere aktører deltok.

- Vi i Medi3 er opptatt av å kunne levere konkurransedyktige tjenester, både ved lokal tilstedeværende kompetanse og gjennom samarbeidspartnere. Kystverket har en stor organisasjon, med høy fokus på arbeidsmiljø, og vi er veldig fornøyd med at de velger Medi3 til å bistå seg med disse tjenestene, sier adm. dir i Medi3 Jan-Terje Teige.

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket med hovedkontor i Ålesund ligger under Samferdselsdepartementet og er geografisk plassert i hele landet.


Kystverket er opptatt av arbeidsmiljøets betydning for arbeidet. Kystverkets hovedkontor, HR-staben ved seniorrådgiver Margrethe Høybakk ser frem til å ha Medi3 Bedriftshelsetjeneste som sparringspartner i videre utvikling av arbeidsmiljøet i Kystverket. Fokusområde i samarbeidet vil være arbeidsmiljøutvikling med vekt på forebygging.


Medi 3 BHT har i over 30 år vært en ledende leverandør av bedriftshelsetjenester og har i dag 20.000 medlemmer fordelt på over 850 virksomheter. Medi3 har personale med ulik fagbakgrunn og HMS-rådgivere med spesialkompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid både til lands og til sjøs.

Medi3 samarbeider med underleverandører og vil sørge for at alle lokasjoner leverer likeverdige tjenester til Kystverket på tvers av driftsenheter.

 

Bilde:
Fra venstre:
Therese Sanne, Seniorrådgiver Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser
- Kystverkets Hovedkontor
Gry Rotnes Holmdal, Seniorrådgiver HR-Stab- Kystverkets Hovedkontor
Anne Gunn Mostad, Stabsdirektør HR-stab - Kystverkets Hovedkontor
Karen Longva Buset, Avdelingsleder Medi3 Helse – Medi3 AS
Liv-Marte Hofseth, Avdelingsleder HMS – Medi3 AS
Karianne Vadseth, Salgs/Markedssjef - Medi3 AS
Jan-Terje Teige, Adm. dir - Medi3 AS
Margrethe Høybakk, Seniorrådgiver HR-Stab - Kystverkets Hovedkontor