Rammes din bedrift av de nye kravene til opplæring?

Rammes din bedrift av de nye kravene til opplæring?

 
Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen skal være dokumentert.

Diisocyanater brukes i tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater. Sjekk virksomhetens stoffkartotek dersom du er usikker på om din virksomhet bruker slike produkter.


Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid.


Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Kravet kan for eksempel gjelde

  • de som jobber innen bygg- og anlegg
  • malings- og håndverkstjenester
  • pleie og vedlikehold av biler og båter
  • møbelindustri
  • ulike industrielle virksomheter


Listen er ikke utfyllende, men viser at kravet til opplæring gjelder flere typer bransjer og yrkesgrupper.


Opplæringskravet gjelder også uavhengig av

  • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes
  • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling
  • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har

Ved behov for mer informasjon om dette temaet anbefales Arbeidstilsynets faktaside. Følg denne lenken:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

Ta kontakt på kurs@medi3.no for tilbud og påmelding. Vi setter opp kurs ved nok påmeldte.

 

Ta gjerne kontakt med Medi3 BHT ved spørsmål.