Medi3 Bedriftshelsetjeneste og personvern

Medi3 Bedriftshelsetjeneste og personvern

 
Medi3s håndtering av personopplysninger.


Viktig informasjon til bedriften:
De som er registrert som nøkkel/kontaktperson i bedriften vil få eposter  som omhandler avtale, innhold i avtale, oppdatering av ansattelister etc.


Nyhetsbrev
Vi vil også benytte e-post til å sende nyhetsbrev som omhandler bedriftshelsetjenesten og Medi3 sitt øvrige tilbud. Du kan når som helst velge å avslutte abonnementet ved å trykke på "avmeld" på et av nyhetsbrevene du mottar - eller ved å svare på nyhetsbrevet med at du ønsker å meldes av. Alle ansatte som er en del av bedriftshelsetjenesteavtalen og som er registrert med en e-post vil kunne motta nyhetsbrev og annen informasjon fra oss. Hver enkelt må aktivt samtykke til å motta disse.


Behandlingsansvar
Ved inngåelse av avtale er Medi3 Bedriftshelsetjeneste behandlingsansvarlig for personopplysninger fra ansatte. Vi behandler altså ikke opplysningene på vegne av andre. Dette gjelder både i forhold til leveranse av bedriftshelsetjenester og øvrige helsetjenester for den enkelte.

Medi3 inngår derfor ikke databehandleravtaler med våre kunder. Dette er også i henhold til Datatilsynets vurdering av ansvar for levering av bedriftshelsetjenester. Det at Medi3 bedriftshelse mottar ansattlister med navn, fødselsnummer, mailadresse og avdelingstilhørighet fra kundene, krever i seg selv ingen databehandleravtalen. Dette fordi det anses som en overføring av data mellom to selvstendige behandlingsansvarlige.


Vi vil håndtere personopplysninger / helseopplysninger med størst mulig grad av forsiktighet, og innfører nye prosedyrer. Disse innebærer at vi, så langt det er gjennomførbart, ikke vil sende personopplysninger / helseopplysninger pr e-post.


Når bedriften sender filer som inneholder personopplysninger til oss, oppfordrer vi dere til å krypterer disse.
Ta gjerne kontakt med dersom dere trenger hjelp til dette.

Personvernombud
Personvernombud for Medi3: Linn Sofie Nervik
Telefonnummer: 70 11 70 00
E-postadresse: l.nervik@medi3.no

Kontakt gjerne personvernombudet dersom du har spørsmål om behandling av deres ansatte sine personopplysninger.


Med vennlig hilsen fra

Medi3